woensdag 26 februari 2014

Woordeloos

messcherp raakt dit nieuws
in één tel
verdwijnt de toekomst
en begint het laten gaan
samen
duurt nog maar zo kort
gezegend
met genoeg liefde
om wel twee levens te vullen
tussen tederheid en zorg
worden tranen
afgewisseld met dankbaarheid
voor wat was
er nog steeds is
later
zullen herinneringen
een plekje zoeken in mijn hart
want ik ken jouw gezicht
haast beter dan dat van mij
zelfs de mooiste poëzie
breekt in stukjes
en de nacht
lijkt zwarter dan ooit
terwijl we monddood wachten
op het eerste licht

- voor mijn allerliefste maatje -

@ Coby 26 februari 2014